ประวัติของเราผลงานของเราบริการของเราประเมินราคาสิ่งพิมพ์ติดต่อเรา

About Power Print

บริษัทเพาเวอร์ พรินท์ จำกัด เป็นโรงพิมพ์ครบวงจร
มีประสบการณ์การพิมพ์ มากกว่า 17 ปี
รับพิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์โปสเตอร์ พิมพ์หนังสือ
พิมพ์แผ่นพับ พ็อคเกตบุ๊ค พิมพ์หนังสือรุ่น ฯลฯ
โดยทุกขั้นตอนการผลิต บริษัททำการผลิตและ
ตรวจสอบจากช่างฝีมือที่มากด้วยประสบการณ์
เพื่อให้งานผลิตทุกชิ้น มีความถูกต้องเรียบร้อย
ตามมาตรฐานคุณภาพ รวดเร็วในราคาโรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Feature Facilities

ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 2 อาทิ
Heidelberg 5 สี, Komori 4 สี, Man Roland 4 สี
และเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยมีคุณภาพ ทำให้บริษัทเพาเวอร์ พรินท์ สามารถให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร
พร้อมที่จะรองรับงานพิมพ์ได้ในจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม

Contact Us

บริษัทเพาเวอร์ พรินท์ จำกัด

Tel: 0-2410-7548-50
Fax: 0-2410-7561
powerprint.pp@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม